DE STRIJD IS BEGONNEN,

WE GAAN VOOR U DOOR TOT DE HOOGSTE INSTANTIE!

De heer John Bakker (84) heeft in Kort Geding de Staat gevraagd om een voorschot gevraagd op de door hem geleden pensioenindexatieschade van € 26.000,00. Hij wil de afloop van de bodemprocedure niet afwachten want hij heeft het geld nu nodig. Ondanks dat de heer Bakker zijn bestedingsruimte sinds 2008 met ruim 26% heeft zien afnemen en ondertussen alle kosten de pan uit rijzen, heeft de rechter het helaas niet aangedurfd om de heer Bakker tegemoet te komen.

Of je nu getroffen bent door de gaswinning in Groningen, je als boer te horen krijgt dat je bedrijf onteigend wordt of dat je ten onrechte als dader bent geprofileerd in de toeslagenaffaire, het is helaas een feit dat je tegenover de Nederlandse Staat als individu compleet machteloos staat. Jesse Klaver zei het laatst nog op de radio toen het over de boeren ging die binnenkort de mededeling krijgen dat hun boerenbedrijf wordt afgenomen: “Nederland is zo’n mooi soeverein land waar iedereen vrij is en waar je, als je het niet met eens bent met de overheid, iedereen naar de rechter kan stappen en een procedure kan beginnen”. De menselijke maat is zoek, we leven inmiddels in een technocratische samenleving waar niemand in Den Haag zich nog echt voor haar burgers interesseert. De enige manier waarop we de overheid kunnen dwingen is door veel geld in een juridische procedure te steken en daarbij met zijn allen te mobiliseren waardoor het voor de politiek steeds lastiger wordt om de enorme groep gedupeerden achter PensioenVoldoen.NL te negeren.


GROOTSTE SCHADECLAIM OOIT OP WELKE OVERHEID WAAR DAN OOK TER WERELD

In de periode van 2008 tot en met 2021 heeft de Nederlandse Overheid heel bewust een evidente fout in de pensioenwet laten voortduren, waardoor er in deze hele periode de pensioenen niet konden worden geïndexeerd. Dit heeft geleid tot een schade voor ruim 10 miljoen Nederlanders van in totaal €137 miljard. Ondertussen is het vermogen in de collectieve pensioenfondsen in deze periode toegenomen van €700 miljard tot maar liefst €1.900 miljard. Het is onbegrijpelijk dat de opeenvolgende ministers niet hebben ingegrepen. Alle sociale partners en de bestuurders van de pensioenfondsen wilden en konden indexeren maar mochten dit niet vanwege een fout in de pensioenwet. Deze fout is kortgezegd dat er door Europa een dwingende richtlijn is opgesteld waarmee de dekkingsgraad (technische voorziening) dient te worden berekend (IORP I), maar dat de Nederlandse overheid hier, ten onrechte, bij het opstellen van de pensioenwet in 2007 van is afgeweken.

In het vonnis van het Kort Geding van 28 juni jl. stelt de rechter kortgezegd dat de Nederlandse overheid het recht had om af te wijken van de Europese richtlijn, dit is echter onjuist en gebaseerd op verkeerde en misleidende uitspraken van de landsadvocaat Pels Rijken tijdens de zitting. Los van het feit dat liegen in de rechtszaal verboden is en een tuchtklacht voor de landsadvocaat zal volgen, is het feit dat het dure kantoor PelsRijken met vier man sterk tegen de heer Bakker zijn claim is uitgevaren een bevestiging van het feit dat de Nederlandse overheid zich nergens iets van aan trekt en een lange juridische strijd prefereert boven het treffen van een eerlijke en rechtvaardige regeling. Ze denken in Den Haag nu dat het klaar is, “probleem opgelost” hoor je ze denken. Dat het hier gaat om de grootste financiële schadeclaim ooit tegen een overheid ingesteld, interesseert ze niets. Wij zijn klaar voor een hele lange strijd en gaan er alles aan doen om de veroorzaakte schade te verhalen.

Het Kort Geding had naast het doel om een voorschot voor de heer Bakker te ontvangen op zijn schade, nog een ander doel. PensioenVoldoen.NL heeft meegedaan in dit Kort Geding om het verweer van de staat te kunnen ontvangen in de voorbereiding van een bodemprocedure. Het vonnis van de Kort Geding rechter heeft geen nieuwe of steekhoudende argumenten opgeleverd die onze kansen in de bodemprocedure verkleinen. Integendeel het verweer van de Staat is onjuist en onze advocaten zijn er van overtuigd dat we gaan winnen.


DEELNEMEN IS VAN BELANG

Alhoewel er 10 miljoen Nederlanders gedupeerd zijn, niet alleen gepensioneerden maar ook alle werkenden die pensioen aan het opbouwen zijn, komt onze stichting in eerste instantie alleen op voor haar deelnemers. Inmiddels sloten ruim een kwart miljoen mensen zich aan. Dus als u zeker wilt zijn dat uw schade geclaimd wordt, moet u zich aanmelden:


Den Haag kan niet om ons heen, samen staan we sterk!


Namens Stichting PensioenVoldoen.NL
Toine Manders, Catherine Keyl en Henk Krol