Over Stichting PensioenVoldoen.NL

Over de periode van 2008 tot en met 2021 hebben 10 miljoen mensen in ons land ten onrechte geen indexatie over hun pensioenuitkering of pensioenopbouw ontvangen. Voor werkenden, die maandelijks pensioenpremies afdragen, geldt dat er hierdoor veel minder pensioen is opgebouwd dan waar ze recht op hebben. Voor gepensioneerden geldt dat ze een aanzienlijk geldbedrag te goed hebben omdat ze jarenlang te weinig pensioen hebben ontvangen. Het gaat in totaal om een schadeclaim van ca. €137 miljard.

Stichting PensioenVoldoen.NL is een onafhankelijke belangenorganisatie die is opgericht om de geleden schade op de Nederlandse overheid te verhalen. De stichting roept 10 miljoen Nederlanders op om hun schade te claimen door zich aan te melden bij de stichting PensioenVoldoen.NL

Hoe is het begonnen?
De fout in de Pensioenwet is ontdekt door advocaat mr. Jos Wouters, die vervolgens namens één pensioengerechtigde, de heer John Bakker uit Leeuwarden, die helaas onlangs is overleden, een juridische procedure tegen de Nederlandse Staat is gestart met als doel om een voorschot te ontvangen op de door hem geleden schade van € 26.000 . Om dit initiatief verder te ondersteunen en te zorgen dat zoveel mogelijk gedupeerden worden gecompenseerd, hebben een aantal initiatiefnemers besloten om de Stichting PensioenVoldoen.NL op te richten.

Als u in de periode 2008-2021 pensioenpremie heeft betaald, pensioen heeft ontvangen of als u erfgenaam bent van een gepensioneerde, dan kunnen wij voor u optreden.

Door u als belanghebbende aan te melden bij Stichting PensioenVoldoen.NL geeft u ons een volmacht om namens u, uw indexatieschade te claimen.

Financiering
Uw aanmelding is geheel kosteloos en zonder enig risico. Als Stichting PensioenVoldoen.NL faalt in haar opzet en het niet lukt om de schade op de Nederlandse Staat te verhalen, bent u niets verschuldigd.

Alle kosten van Stichting PensioenVoldoen.NL worden gefinancierd door :


Legis Capital B.V.
Corkstraat 46
3047 AC Rotterdam
KvK#: 89745957

Over Legis Capital B.V.
Legis Capital B.V. is een onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij die zich volledig richt op het risicodragend financieren van complexe juridische procedures op basis van no-cure-no-pay. Dat wil zeggen dat indien er geen verhaal van de schade of claim mogelijk is, Legis Capital B.V. niets ontvangt. In geval van succes ontvangt Legis Capital 4,5% van de bruto uitgekeerde schadevergoeding. De governance van Stichting PensioenVoldoen.NL, alsmede de overeenkomst die is gesloten tussen de Stichting PensioenVoldoen.NL en Legis Capital B.V., is in overeenstemming met de Claimcode 2019.