Hoe kan ik mij aanmelden bij stichting PensioenVoldoen.NL?

We krijgen veel aanmeldingen van Deelnemers die zich via onze (privé) emailadressen aanmelden. Alhoewel goedbedoeld, werkt het helaas niet op deze manier. Als u zich wenst aan te melden, kunt u dit doen via het aanmeldformulier op de website www.pensioenvoldoen.nl. Vul uw naam en emailadres in, ga akkoord met onze algemene voorwaarden en druk op de aanmeldknop. U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw aanmelding via het door u opgegeven emailadres. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen is er iets misgegaan, meldt u zich dan alstublieft opnieuw aan. Soms komt de bevestigingsmail in uw spambox (ongewenste email), dus voordat u zich opnieuw aanmeldt, is het raadzaam om deze spambox te bekijken. Als u zich opnieuw aanmeldt en het lukt niet omdat uw emailadres al geregistreerd is, betekent dit automatisch dat u al aangemeld was. U hoeft dan verder niets meer te doen.

Is deelname aan PensioenVoldoen.NL echt kosteloos?

SommigeDeelnemers denken dat ze 4,5% van hun claimbedrag aan de stichting over moeten maken of dat we in een latere instantie een bijdrage zullen gaan vragen aan onze Deelnemers, dit is niet het geval. Wij verzekeren u dat u ons NIETS verschuldigd bent en dat u wij u nooit zullen vragen om een betaling. Alle kosten van Stichting PensioenVoldoen.NL worden gedragen door Legis Capital, onze financier. Deze heeft in ruil voor haar financiering bedongen dat in het geval dat er overeenstemming wordt bereikt met de Staat over de uiteindelijk te betalen schadevergoeding er 4,5% naar Legis Capital wordt overgemaakt als zgn. succesfee. Deze 4,5% wordt vervolgens verhaald op de partij die schade heeft veroorzaakt, in dit geval de Nederlandse Staat.

Gaat PensioenVoldoen.NL vertrouwelijk met mijn persoonsgegevens om?

Ja, alle uitwisseling en opslag van persoonsgegevens vindt versleuteld plaats en is door een buitenstaander niet te ontcijferen. Wij gaan uiterst vertrouwelijk met de door u opgeslagen informatie en persoonsgegevens om en zullen deze nimmer delen met derden, waaronder expliciet de overheid.

Kan ik mijn partner ook opgeven voor PensioenVoldoen.NL?

Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te kunnen garanderen, moeten alle Deelnemers aan PensioenVoldoen.NL beschikken over een eigen en uniek emailadres. Via dit individuele emailadres kunt u zich aanmelden en ontvangt u ook de bevestiging van uw deelname. Als uw partner gedupeerd is door een te lage indexering van pensioen ergens gedurende de periode van 2008 tot en met 2021, heeft deze een schadeclaim op de Nederlandse Staat. Om zich op te geven dient uw partner over een eigen uniek emailadres te beschikken. Dit emailadres kan kosteloos worden aangevraagd bij diverse providers. Het aanmaken van een emailadres kan gratis en is niet ingewikkeld, gaat u bijvoorbeeld naar: www.yahoo.com

Ik ben een erfgenaam van een gepensioneerde of pensioengerechtigde, heb ik ook recht op een schadevergoeding?

Indien u erfgenaam bent van een pensioengerechtigde die ergens in de perioden tussen 2008 en 2021 pensioen heeft ontvangen, bent u benadeeld in uw erfvermogen. In dat geval heeft u ook recht op een schadevergoeding. De exacte hoogte is op dit moment nog niet vast te stellen, dit zullen we later met u doen op het moment dat het tot een schade-uitkering komt. Als u zich aanmeldt via het aanmeldformulier op onze website, www.pensioenvoldoen.nl, kunt u na ontvangst van de bevestigingsmail er zeker van zijn dat wij uw claim mee nemen in onze schadeclaimprocedure tegen de Nederlandse Staat.

Is er een uiterste aanmelddatum voor PensioenVoldoen.NL?

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk Deelnemers zich aanmelden omdat het nodig is om via de politiek druk uit te oefenen om onze schadeclaim zo snel mogelijk te regelen. We zijn nu al met veel, we streven er echter naar om nog namens veel meer gedupeerden op te mogen treden. Het was ons doel om zoveel mogelijk Deelnemers te mobiliseren voor de datum van het Kort Geding. Het resultaat is fantastisch, ruim een kwart miljoen Deelnemers sloten zich in de laatste paar weken aan. In de aanloop naar de bodemprocedure gaan we media inzetten om verder te groeien naar een nog veel grotere groep Deelnemers. Samen staan we immers Sterker!

Ik heb geen emailadres maar wil me toch inschrijven, kan dit?

Nee, om u in te schrijven moet u over een uniek emailadres beschikken. U kunt dit eenvoudig en gratis regelen via bijvoorbeeld www.yahoo.com. Mocht u niet in staat zijn om dit te organiseren raden wij u aan om een familielid of een bekende te vragen, om uw unieke emailadres aan te maken.

Ik heb mijn pensioen afgekocht, heeft het dan zin om mij in te schrijven?

Ja, ook als u uw pensioen heeft afgekocht en u heeft ergens tijdens de periode 2008 en 2021 pensioenaanspraken opgebouwd of ontvangen, bent u benadeeld en heeft u recht op een schadevergoeding. Meld u in dat geval dus aan via www.pensioenvoldoen.nl

Waarom is deze claim goed nieuws voor ons allemaal en waarom, zeker ook niet in de laatste plaats, voor de Nederlandse Staat?

Er zit ca. €1.600 miljard vermogen vast en opgepot in de gezamenlijke pensioenfondsen. Als wij winnen wordt het opgebouwde pensioen van werkenden met ca. €80,5 verhoogd. Daarbij wordt er ca. €56,5 aan de gepensioneerden uitgekeerd. Deze uitkering is belast en levert zo’n €20 miljard aan inkomstenbelasting op. De ouderen kunnen juist nu dit extra geld goed gebruiken, het stimuleert de bestedingen en dus de economie. Dus los van het feit dat hier 10 miljoen Nederlanders van profiteren is het ook heel goed nieuws voor de Nederlandse schatkist. Desondanks zien we weinig gebeuren in Den Haag.

Hoe lang gaat PensioenVoldoen.NL door?

Dit project is geen sprint maar een marathon. Nog nooit, nergens ter wereld, is er zo’n grote massaclaim tegen een overheid ingesteld. PensioenVoldoen.NL en haar financier hebben zich ingesteld op een lange procedure die tot op het hoogste niveau met de Nederlandse Staat in de Rechtszaal zal worden beslecht. We hopen uiteraard dat de Staat inziet dat zij een cruciale fout heeft gemaakt en we tot overeenstemming komen buiten de Rechtszaal met een passende oplossing.

Mijn emailadres is gewijzigd, hoe kan ik dit doorgeven?

Nadat u uw login heeft aangemaakt, kunt u via het interne mailsysteem (ticket) uw nieuwe emailadres aan ons versturen, waarna uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd.