Privacy- & cookiebeleid

Uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang voor onze activiteiten. Daarom willen wij u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Stichting PensioenVoldoen.NL verwerkt en gebruikt uw persoonlijke informatie op een veilige manier in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonlijke informatie
Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Stichting PensioenVoldoen.NL gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Om u persoonlijk te informeren over uw claim(s), middels E-mail, post, telefoon en/of textbericht (SMS).
  • Om u onze nieuwsbrief te sturen zodat u op de hoogte blijft van onze activiteiten.
  • Om u optimaal van dienst te zijn wanneer u contact met ons heeft.
  • Voor de uitvoering van de Zaak (de procedure(s) tegen de Nederlandse Overheid) en inning van de door u ingediende claim. 

U heeft, wanneer u bij ons als deelnemer bent aangemeld, recht op inzage, rectificatie of aanpassing van uw gegevens. Aanpassingen of rectificaties dient u schriftelijk via een schrijven of via E-mail aan ons door te geven.

E-mail
Middels E-mail houden wij onze deelnemers op de hoogte van ontwikkelingen in de zaak, onder andere door de verzending van digitale nieuwsbrieven.

Beveiliging gegevens
Stichting PensioenVoldoen.NL slaat uw persoonsgegevens op bij WordPress en op een aantal Nederlandse servers. Daarbij neemt Stichting PensioenVoldoen.NL passende, technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden uw gegevens opgeslagen op extra beveiligde servers en is de gegevensuitwisseling via de website beveiligd.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
Wij delen uw gegevens nooit met derden, in dit specifieke geval niet met de rijksoverheid, tenzij u ons daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening van Stichting PensioenVoldoen.NL

Klacht
Als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht bij ons indienen. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 085-4879947 of een E-mail sturen naar info@pensioenvoldoen.nl mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de autoriteit persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op uw computer, smartphone of tablet plaatst tijdens uw bezoek aan de website. Wij gebruiken uitsluitend cookies om de website goed te laten functioneren en te verbeteren. Hiervoor gebruiken wij functionele cookies en analytische cookies, die we plaatsen volgens de richtlijnen van de autoriteit persoonsgegevens. De gegevens die in de cookies worden verzameld, zijn anoniem en delen wij niet met derden.

Den Haag, 15 mei 2023
Stichting PensioenVoldoen.NL