STICHTING PENSIOENVOLDOEN.NL KOMT OP VOOR DE BELANGEN VAN ALLE NEDERLANDERS DIE EEN PENSIOEN OPBOUWEN OF REEDS GENIETEN, DUS VOOR JONG ÉN OUD

In mei 2023 is Stichting PensioenVoldoen.NL gestart met haar actie om de geleden indexatieschade te verhalen op de Nederlandse Staat. We hebben onze juridische strategie in instantie gericht op de foute implementatie van Europese wetgeving. Omdat we vaak kritiek te horen kregen over het feit dat de Nederlandse Staat een grote vrijheid heeft om Europese richtlijnen naar eigen inzicht in de Nederlandse wetgeving te bepalen, hebben we onze juridische strategie laten toetsen door een professor pensioen- en Europees recht. Deze heeft een document opgesteld waarin hij aangeeft hoe wij onze strategie zouden moeten aanpassen om succesvol te kunnen zijn. Omdat wij niet zeker waren van onze zaak en ook niet van het advies, heeft onze financier, Legis Capital, een gerenommeerd advocatenkantoor ingeschakeld met de vraag om de originele strategie, de gewijzigde strategie en alle andere mogelijke strategieën te onderzoeken op haalbaarheid. De conclusie is, samengevat, dat alle tot nu toe gevolgde strategieën, de onze maar dus ook die van andere claimstichtingen, om diverse redenen niet kansrijk worden geacht. Dit betekent dus dat het geen zin heeft om onze strijd op basis van de oorspronkelijke juridische strategie voort te zetten.

HOE IS HET MOGELIJK DAT DE PENSIOENPOTTEN IN NEDERLAND TUSSEN 2008 EN 2021 MET RUIM 1.150 MILJARD ZIJN GEGROEID, TERWIJL ER TEGELIJKERTIJD “GEEN RUIMTE” WAS VOOR DE INDEXATIE VAN DE PENSIOENEN?

Is het daarmee klaar?

Nee, naast de analyse van de verschillende strategieën heeft het advocatenkantoor een nieuwe strategie ontwikkeld die mogelijk wel kan slagen. Op dit moment wordt deze nieuwe strategie verder uitgewerkt en onderzocht. We doen er uiteraard alles om tot een juridische aanpak te komen waarmee we de Nederlandse Staat uiteindelijk zullen dwingen om de geleden schade te herstellen. We informeren u graag over onze conclusies, schrijf u daarom kosteloos in en ontvangt onze Nieuwsbrief.


Neem kosteloos deel en ontvang onze Nieuwsbrief