DE STRIJD IS BEGONNEN, CLAIM WAAR U RECHT OP HEEFT!
REEDS MEER DAN 300.000 DEELNEMERS,
SLUIT U OOK KOSTELOOS AAN!

Het verhaal van PensioenVoldoen.NL een interview door Catherine Keyl

Mr. Jos Wouters (advocaat) legt uit waar onze claim op is gebaseerd.

Michael van Bemmelen (Internationaal Pensioendeskundige) over de rekenrente.

Arno Eijgenraam (Actuaris en Ex-DNB) legt uit wat er fout ging bij DNB.

John Bakker, de man die de Staat in Kort Geding heeft aangesproken.

Henk Krol (Bestuurslid PensioenVoldoen.NL) over zijn politieke doel voor pensioengerechtigden.


Ja, ik neem deel en eis mijn schadevergoeding op!


Neem kosteloos deel en claim eenvoudig uw schade
bij de Nederlandse Staat.

De Nederlandse Staat heeft in 2007 een cruciale fout gemaakt bij de implementatie van de Nieuwe Pensioenwet met als gevolg dat de meeste pensioenfondsen in Nederland in de periode van 2008 tot en met 2021 nauwelijks mochten indexeren. Dit heeft ertoe geleid dat werkenden veel minder pensioen hebben opgebouwd dan waar zij recht op hebben en dat ouderen meer dan 25% koopkracht hebben ingeboet. Ondertussen zijn de pensioenreserves in Nederland in dezelfde periode opgelopen van ca. €700 miljard tot ca. €1.900 miljard.

PensioenVoldoen.NL spant een procedure aan tegen de Nederlandse Staat met als inzet de compensatie van alle indexatieschade van onze Deelnemers. Uw deelname is kosteloos en zonder enig risico. De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle kosten van de stichting en de juridische procedure(s) worden gefinancierd door Legis Capital B.V., een externe procesfinancieringsmaatschappij (een zgn. "litigation funder") in ruil voor maximaal 4,5% van de toegewezen bruto schadeclaim. Vervolgens stellen wij een procedure in tegen de Nederlandse Staat, zodat u ook deze ingehouden 4,5% terugkrijgt.

In een tijd waarin alles duurder wordt en de inflatie nog niet voorbij is, zou de uitbetaling van deze claim aan onze gepensioneerden natuurlijk een flinke opsteker zijn. Met de nieuwe pensioenwet zijn miljoenen werkenden die pensioen opbouwen gedupeerd doordat hun opgebouwde pensioen te laag is "ingevaren". Als u zich als Deelnemer heeft aangemeld ontvangt u in Juni een formulier waarop wij vragen om uw pensioengegevens in te vullen, deze gegevens worden zorgvuldig bewaard en vertrouwelijk behandeld. Met uw steun gaan wij aan de slag en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het Bestuur van Stichting PensioenVoldoen.NL

Henk Krol, Catherine Keyl, Toine Manders